นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด