นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด