ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน กรกฎาคม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร เดือน มิถุนายน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาอนุญาตอาคาร วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/อาคาร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด