ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด