นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แถลงนโยบานนายก อบต. ประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด