ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนางสาวณัฐชา จิเหม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนายณัจพล ชูอ่อน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จำกัด วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จำกัด วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จำกัด วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนางสาวกัญญาลักษณ์ ตำเผือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนายลักษณ์ นาคพันธ์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนายสมชาย ทุ่งหว้า วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายนางสาวจันทร์สุดา หยังสู วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด