นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด