ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด