ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 (ปั้มแก๊สวัดเทพนิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรสมบูรณ์ หมู่6-บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหอปู่ตา) หมู่ ๖ บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete รหัสสายทาง นพ.ถ๕-๐๐๐๕ บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลธาตุพนมเหนือ ถึง บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่๙ ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัด (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ตามหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อน) บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 (ซอยเกษตรพัฒนา 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๕-๐๐๐๑ สายบ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒ ต.ธาตุพนม-บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)