ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๕-๐๐๐๑ สายบ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒ ต.ธาตุพนม-บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหอปู่ตา) หมู่ ๖ บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ตามหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อน) บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 (ซอยเกษตรพัฒนา 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 (ปั้มแก๊สวัดเทพนิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรสมบูรณ์ หมู่6-บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete รหัสสายทาง นพ.ถ๕-๐๐๐๕ บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลธาตุพนมเหนือ ถึง บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่๙ ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัด วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด