ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 7.29 น. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 และ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.3 จัดพิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์เป่าสังข์ และ ศาลตา - ยาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ปีที่ 61 วันที่ 31 ตุลาคม 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีการจัดกิจกรรมฯ ให้มีความกระชับ ปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด สปข.3 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 สปข.3 เชื่อมโยง ...
วันที่ 4 พ.ย. 2564 แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 พร้อมทีมโปรดิวเซอร์ ควบคุม&กำกับการบันทึกเสียงร้อง "เพลงบ้านเกิดเมืองนอน"
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
บทเพลงแห่งคุณค่าความเป็นไทย เวอร์ชั่นกำเมือง (ภาษาถิ่นเหนือ) ก่อนผลิต MV ให้ทุกท่านได้รับฟัง&ชม ผ่านสื่อในสังกัด สปข.3 กปส. เชื่อมโยง ...
วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 11.00 น. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 และคณะ ให้การต้อนรับ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ปชส.น่าน และ สวท.น่าน
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ระบบ AM 1,368 KHz บ้านคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันได้ยุติการส่งกระจายเสียง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านวัสดุครุภัณฑ์ตามลำดับ ทั้งนี้ทาง สวท.น่าน ได้จัดทำแผนขอย้ายสถานีห้องส่ง ระบบ FM 94.75 MHz. มายังสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากที่ตั้งปัจจุบัน ตัวอาคารและบ้านพักสภาพค่อนข้างทรุดโทรม มีการใช้งานมานาน 48 ปี อีกทั้งสภาพพื้นที่อยู่ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 50 เมตร มีความเสี่ยงด้านอุทกภัย
วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.แพร่
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของจังหวัดแพร่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด