ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 122 รายการ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยชั้นที่ 1-2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยชั้นที่ 1-2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยชั้นที่ 1-2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด