ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Soft Control ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการรทำงานที่ดี
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กฟส.บางปะกง เข้าร่วมการอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565
“PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กฟส.บางปะกง ขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ซึ่งได้ดำเนินการ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง พนักงานและลูกจ้าง และคนงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลภายนอกร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 95 คน ปริมาณโลหิตที่บริจาคจำนวน 42,750 ซีซี
กิจกรรม Happy Work Place ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหาร
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กฟส.บางปะกง ขอรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Happy Work Place ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารคาว ,หวาน ,น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 แพ็ค และปล่อยปลา จำนวน 500 ตัว ณ วัดคลองผีขุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม Happy Work Place ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหาร
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
กฟส.บางปะกง ขอรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Happy Work Place ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารคาว ,หวาน ,น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 แพ็ค ณ วัดคลองผีขุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 อ่านต่อ ...
“PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
กฟอ.บางปะกง ขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ซึ่งได้ดำเนินการ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง พนักงานและลูกจ้าง และคนงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลภายนอกร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 111 คน ปริมาณโลหิตที่บริจาคจำนวน 49,950 ซีซี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด