ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องส่ง Amกำลังส่ง ๒๕ กิโลวััตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สวท.ยะลา (23/02/2561)
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครื่องส่ง FM กำลังส่ง ๑ กิโลวััตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สวท.พัทลุง (21/02/2561)
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครื่องส่ง FM กำลังส่ง ๑ กิโลวััตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สวท.สงขลา (21/02/2561)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครื่องส่ง FM กำลังส่ง ๑ กิโลวััตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สวท.สตูล (21/02/2561)
เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/01/2561)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซ่มอาคารสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต6 (25/04/2560)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (06/03/2560)
การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง สอบราคาซื้อรถโมบาย (06/03/2560)
เทศบาลตำบลปาดัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อทอดเหลี่ยม คสล (06/03/2560)
เทศบาลตำบลปาดัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อทอดเหลี่ยม คสล (06/03/2560)