ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) (06/02/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านคอนสวรรค์ หมู่ 10 จากถนนเลียบเหมือง ถึง คลองหมู่ 3 (06/02/2560)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สวท.สุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (11/01/2560)
จังหวัดอำนาจเจริญสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์)ultrasound basic single use (11/01/2560)
ไปรษณีย์จังหวัดยโสธรประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล (11/01/2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 โครงการ (11/01/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สวท.สุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2560)
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำบลหนองสูง(เดิม) และบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสูง(เดิม) ของสถานีตำรวจภูธรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (01/12/2559)