ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมงานย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) (29/08/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา (14/09/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา (14/09/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา (14/09/2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (23/08/2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (23/08/2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (23/08/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2560)
ศาลจังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย (06/02/2560)