ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมงานย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมงานย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านคอนสวรรค์ หมู่ 10 จากถนนเลียบเหมือง ถึง คลองหมู่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ศาลจังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สวท.สุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 โครงการ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ไปรษณีย์จังหวัดยโสธรประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จังหวัดอำนาจเจริญสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์)ultrasound basic single use วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สวท.สุรินทร์ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
อบต.ห้วยข่า ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำบลหนองสูง(เดิม) และบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสูง(เดิม) ของสถานีตำรวจภูธรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์สอบราคาจ้างขายทอดตลาด รถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุจำนวน 1 คัน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาซื้อระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด แอล อี ดี ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด