ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมงานย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมงานย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด