ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาดราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาดราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟพื้นที่บางปะกง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ 4 มกราคม -31 ธันวาคม 2564 ไม่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคา และสอบราคา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
555 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างเหมางานแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟในพื้นที่อำเภอบางปะกง กฟอ.บางปะกง ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุ โครงการ Modern Warehouse (ผคพ.กฟอ.บปก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน กันยายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน เมษายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ุ 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มกราคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศประกวดราคา สอบราคา (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยก Fork Lift วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้าง-ปป.ระบบจำหน่าย สฟฟ.บว.2-สฟฟ.บปก.3 ตอนที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 -ไม่มี- วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 -ไม่มี- วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 -ไม่มี- วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน กันยายน 2560 -ไม่มี- วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) บ. มายกรีนวิลเลจ จก. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 -ไม่มี- วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 -ไม่มี- วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 - ไม่มี - วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 - ไม่มี - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 - ไม่มี - วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 - ไม่มี - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 - ไม่มี - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จก. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 200 ชุด วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.บ้านสุขุมวิท 1 จก. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.บุญธรรม จก. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.โทเทิ่ลอินดัสเตรียล เซอร์วิสเซล จก. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จก. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต บ.บ้านสุขุมวิท 1 จก. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 -ไม่มี-  
... อ่านทั้งหมด