ประกาดราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาดราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟพื้นที่บางปะกง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด