ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต โครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษาเรียลเอสเตท โครงการพฤกษาวิลล์ 99 (มท.5309.32 อมน.14230) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ่้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จก. 99 ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ประจำปี 2560 (มท.5309.32/อมน.13828) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาการจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง ฝั่งตะวันตก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จำนวน 475 ชุด เป็นคอนสื่อสารจำนวน 950 ท่อน (มท.5309.32/อมน.09387) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ , 250 เควีเอ , 100 เควีเอ , 160 เควีเอ จำนวน 5 เครื่อง (มท.5309.32/อมน.6836) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ (SC) (5309.32 อมน.3565/59 ลว. 1 เมย .59) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2760 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2626 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2397 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.13516 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5305.69/อมน.6769/58 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.9909/58 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5305.69/อมน.8188 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด