ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต โครงกมินิแฟคตอรี่ บ.เอซีพร็อพเพอรีตี้ จก. วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง500 เควีเอ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต โครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษาเรียลเอสเตท โครงการพฤกษาวิลล์ 99 (มท.5309.32 อมน.14230) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ่้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จก. 99 ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ประจำปี 2560 (มท.5309.32/อมน.13828) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาการจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง ฝั่งตะวันตก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จำนวน 475 ชุด เป็นคอนสื่อสารจำนวน 950 ท่อน (มท.5309.32/อมน.09387) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ , 250 เควีเอ , 100 เควีเอ , 160 เควีเอ จำนวน 5 เครื่อง (มท.5309.32/อมน.6836) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ (SC) (5309.32 อมน.3565/59 ลว. 1 เมย .59) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2760 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2626 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.2397 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.13516 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5305.69/อมน.6769/58 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5309.32/อมน.9909/58 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ มท.5305.69/อมน.8188 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด