ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต โครงกมินิแฟคตอรี่ บ.เอซีพร็อพเพอรีตี้ จก. วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด