ประกาศการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต โครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษาเรียลเอสเตท โครงการพฤกษาวิลล์ 99 (มท.5309.32 อมน.14230) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ่้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการบ้านจัดสรร บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จก. 99 ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ประจำปี 2560 (มท.5309.32/อมน.13828) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด