สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สนผ.) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 สทท. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สพป.) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร 1 เดือนธันวาคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สวท.) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศสช.) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2564 (กกจ.) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2564 (กพร.) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2564 (กพร.)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 สทท. วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สพป.) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สวท.) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (กกจ.) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (กกจ.) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สนผ.) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ศสช.) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (กพร.) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สพท.) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สวท.) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สนผ.) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (สนผ.) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (ศสช.) - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (สพป.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร 1 เดือนตุลาม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 (กพร.) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (กกจ.) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (สนผ.) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (สพป.) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สทท.) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (ศสช.) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564 (กพร.) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน (กกจ.) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สขร 1 เดือนกันยายน 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม (สวท.) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สทท.) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ศสช.) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (กกจ.) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (สนผ.) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2564 (กพร.) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (กกจ.) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ศสช.) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สทท.) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สวท.) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.) สพป. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สนผ.) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2564 (กพร.) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2564 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (สวท.) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (กกจ.) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สนผ.) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สทท.) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) (สปช.) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2564 (กพร.) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2564 (กพร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ศสช.) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สทท.) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สลก.) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (กกจ.) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สวท.) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สทท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.63- พ.ค.64 ( แบบ สขร.๑) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (แบบ สขร.๑) (สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (สพท.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ศสช.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สนผ.) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (สปช.) วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (กพร.) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (กพร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 (กองคลัง) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (กองคลัง) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (สวท.) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สนผ.) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (ศสช.) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สทท.) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2564 (สปช.) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2564 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2564 (กพร.) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2564 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สวท.) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สปช.) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564(สนผ.) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ศสช.) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สทท.) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2564 (กพร.) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2564 (กพร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กองคลัง) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (กองคลัง) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กองคลัง) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (กองคลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (กองคลัง) ไม่มีการจัดซื้อ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สวท.) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สปช.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กกจ.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (กกจ.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (กกจ.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (กกจ.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (กกจ.) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ศสช.) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สทท.) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สนผ.) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2564 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2564 (สปช.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีการการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2563 (สปช.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สปช.) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สปช.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กพร.) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กพร.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (สทท.) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สนผ.) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564 (สำนักข่าว) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (กกจ.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ศสช.) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563(กกร.) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562(กกร.) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562(กกร.) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562(กกร.) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2564 (กพร.) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สทท.) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สทท.) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สวท.) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2563 (กพร.) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สนผ.) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2563 (ศสช.) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 (กพร.) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สวท.) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สทท.) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม2562 – กันยายน 2563) (สนผ.) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สวท.) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2563 (กพร.) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2563 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563(กกร.) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (สทท.) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สวท.) วันที่ 8 ตุลาคม 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2563 (กพร.) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการจัดซื้อภายในเดือนกันยายน 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (สนผ.) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2563 (ศสช.) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สทท.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สทท.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (สวท.) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2563 (กพร.) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2563
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563(กกร.) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สวท.) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 กพร. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กพร. มีการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สทท.) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สทท.) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (สวท.) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สนผ.) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2563 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2563 (กพร.) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2563 (กพร.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2) (กคล.) 22 พฤษภาคม 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔๐ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) 13 พฤษภาคม 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 13 พฤษภาคม 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหารถยนต์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -กันยายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สวท.) วันที่สรุป 8 มิถุนายน 2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (กพร.) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (กกจ.) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (กกจ.) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กกจ.) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2563 (ศสช.) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (สวท.) วันที่ 4 พฤษภาม 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สทท.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สทท.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2563 (กพร.) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2563 (กพร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สนผ.) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สนผ.) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สลก.) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สวท.) วันที่ 3 เมษายน 2563 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สวท.) วันที่ 3 เมษายน 2563 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สวท.) วันที่ 3 เมษายน 2563 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563 (ศสช.) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2563 (กพร.) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2563 (กพร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (สปช.) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (สปช.) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สลก.) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (สปช.) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (สปช.) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สทท.) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กพร.) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สนผ.) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ศสช.) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (กกจ.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของเดือนมกราคม 2563 (สลก.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563(สทท.) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563 (กคล.) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 (กคล.) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 (สำนักข่าว) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 63 (กพร.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563 (ศสช.) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สนผ.) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สทท.) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สทท.) ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 (ศสช.) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สวท.) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สวท.) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สวท.) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 (สำนักข่าว) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สนผ.) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 62 (กพร.) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สทท.) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สทท.) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (สำนักข่าว) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 62 (กพร.) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 62
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 (ศสช.) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 62 (กพร.) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักข่าว) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สนผ.) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 (กคล.) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 (นตส.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2562 (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน (นตส.) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2562 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 62 (กพร.) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2562
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (สทท.) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (สทท.) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (สทท.) ... อ่านต่อ
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของแต่ละหน่วยงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของแต่ละหน่วยงาน ... เชื่อมโยง
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562 (กคล. วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 62 (กพร.) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2562 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2561 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2561 (ศสช.) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2561 (ศสช.) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2562
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2562 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2562
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2561 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2561 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 61 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 61 (กคล.) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 62 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ ... อ่านต่อ
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 61 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 61 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2561
การจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 61 (กพร.) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2561
... อ่านทั้งหมด