ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการดำเนินงานเป็นศูนย์จัดการเรียนเครือข่ายสุขภาวะ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศวภ.อีสานบน) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเครือข่าย ในการดำเนินงานเป็นศูนย์ จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 2) เพื่อเรียนรู้รูปธรรมระบบการจัดการพื้นที่ 3) เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการทำงานของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด