ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเชิญชวน+ประกาศผลผู้ชนะ+สัญญาจ้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค,หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา+ประกาศผู้ชนะเสนอราคา+สัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู-บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลือสายหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาไทย (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ูู ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค,หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ (ระยะที่ 6) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด