ประกาศเชิญชวน+ประกาศผลผู้ชนะ+สัญญาจ้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค,หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา+ประกาศผู้ชนะเสนอราคา+สัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู-บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด