ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮีนาลานาจานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดศาลาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮีนาลานาจานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดศาลา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
กิจกรรมเคาะประตูบ้านรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ บ้านนาสะไมย์ทั้ง 4 หมู่ และบ้านหนองไฮ หมู่ 3
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเคาะประตูบ้านรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ บ้านนาสะไมย์ทั้ง 4 หมู่ และบ้านหนองไฮ หมู่ 3 เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้เข้าใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนและความปลอดภัยโดยผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ตลอดจนรับลงทะเบียนผู้สนใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลนาสะไมย์ ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ อบต. รพสต. โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ผู้นำชุมชนทุกหมู่ ทีม อสม. ตำบลนาสะไมย์ และแกนนำสุขภาพในพื้นที่ตำบลนาสะไมย์ทุกท่าน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด