ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อโครงการเสริมแอสฟัสติกท์ติก หมู่ 13 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อโครงการเสริมแอสฟัสติกท์ติก หมู่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ 4 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ 4 บ้านกุดตะเข้ ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่13 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย คสล.เดิมไปบ้านนางปราณี ทองชา หมู่13 บ้านศรีสวัสดิ์ ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ 12 บ้านแวงใหม่
... อ่านทั้งหมด