ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ครั้งที่ 14
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ครั้งที่ 14 อ่านต่อ ...
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อ่านต่อ ...
ประกาศการปรับลดระยะเวลารการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ครั้งที่ 12 อ่านต่อ ...
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาขอข้อมูลข่าวสาร อ่านต่อ ...
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จะดำเนินการออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซัก โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564
... อ่านทั้งหมด