นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ประจำปี 2555 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด