ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบศาลายา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด