ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายมะม่วงทอง ม.4 (13/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. สายมะม่วงทอง ม.4 (02/03/2564)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สาายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายหนองยาว ม.4 (24/04/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว ม.4 ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/04/2563)