ประกาศประกวดราคา สอบราคา
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 24 มีนาคม 2564 ไม่มีการประกาศประกวดราคา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล สายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1,2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด