ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายมะม่วงทอง ม.4 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. สายมะม่วงทอง ม.4 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สาายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายหนองยาว ม.4 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว ม.4 ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด