ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เชิญชวนประชาชนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA อบต.คลองเกตุ ปี 2564
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด