ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น พ้นภัย (PhonPhai)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
#Application พ้นภัย     ขอเชิญดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น พ้นภัย (PhonPhai)     องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมมือกับสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และสภากาชาดไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘พ้นภัย’ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที แอปพลิเคชันพ้นภัย เป็นแอปฯ ที่สภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธารน้ำใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย โดยมีการเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่ผ่านมา จากความสำเร็จของแอปฯ ‘พ้นภัย’ ในการจัดการช่วยเหลือผู้คนในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ แอปฯ นี้ได้ถูกนำมาพัฒนาและใช้งานต่อในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในครั้งนี้ โดยผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งข้อมูลและระบุตำแหน่งของผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อแล้วและต้องการความช่วยเหลือ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน iOS และ Android  ข้อมูล Voice On Line เชื่อมโยง ...
ขออนุญาตปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปาใน วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564หรือในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากท่อเมนได้เกิดการชำรุดเพราะรถบรรทุกดินเหยียบแตกบริเวณริมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาการชั่วคราวบริเวณ คลองส่งน้ำหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1 ฝั่งทุ่งนาหรือพื้นที่ข้างเคียง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจะทำการเปิดน้ำประปาให้ใช้เป็นปกติ ต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ จากนายชอบ บุญจันทร์ นายกกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์งาม หมู่ ๑-๒
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด