- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06/09/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02 /2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นลบ.ถ. 111-001 สายบ้านท้ายลาดหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเบียน (18/04/2564)