กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.111-008 หมู่ 4 ตำบลหนองกระเบียน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.111- 001 หมู่ 5 ตำบลหนองกระเบียน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เชิญชวนประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง ลบ.ถ. 111-008 บ้านหนองกระเบียน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด