อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด