นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบาย ของ นายสมใจ อินทนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด