นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด