ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 1 (27/04/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 6 (27/04/2564)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากแยกถนนลาดยาง ถึงที่นายบุญณะ แสนเวียงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายหลง เจียชะรัมย์ ถึงบ้านนายอุทัย ใจหาญ (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)