นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 (02/04/2562)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 (02/04/2562)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 (01/10/2561)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 (01/10/2561)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 (01/10/2561)