ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากแยกถนนลาดยาง ถึงที่นายบุญณะ แสนเวียงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 1 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 6 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายหลง เจียชะรัมย์ ถึงบ้านนายอุทัย ใจหาญ (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด