ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ??ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ดที่แจ้งมาพร้อมนี้ ด้วยนะคะ เชื่อมโยง ...
ผู้มีความกังวลในการสัมผัสผู้ติดเชื้อ สามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความกังวลในการสัมผัสผู้ติดเชื้อ สามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางช่องทางนี้ค่ะ อ่านต่อ ...
เชิญชวนโหลดแอปพลิเคชัน”พ้นภัย”
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน”พ้นภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และเป็นแอปฯ ที่สภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธารน้ำใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด