สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย 20/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำราศนราดูร ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 โทร./Tel : 039-433-813 โทรสาร./Fax : 039-433-813 ต่อ 12 แจ้งเหตุ : โทร./Tel : 039-433-800 ตลอด 24 ชั่วโมง  
... อ่านทั้งหมด