ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญา ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘ ตำบล ชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘ ตำบล ชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการ Overlay ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘ ตำบล ชากไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด