ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านแหลมทองหลาง รหัสสายทาง ตร.ถ.43034 หมู่ที่ 5 โดยการขยายถนน คสล. ข้างละ 1 เมตร และเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต/แอสฟัลท์ติก ถนนในหมู่บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแฝก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.43057 หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระบัวบาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหัวเขา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหัวเขา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด