ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านแหลมทองหลาง รหัสสายทาง ตร.ถ.43034 หมู่ที่ 5 โดยการขยายถนน คสล. ข้างละ 1 เมตร และเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด