นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบาย นโยบายในการบริหารกิจการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ของนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด